மனமாற வாழ்த்தும்

wishing-abishakram

- ன் அன்பு நண்பன்


wishing-abishakram


எனக்கு கடவுள் அளித்த காணிக்கை நீ நீ இருக்கையில் என்ன கவலை இனி எனக்கு இன்பமாய் நகரும் இனிமையாய் முடியும் என் நாட்கள் அனைத்தும் !

wishing-abishakram


வாழ்நாளில் , நான் நினைத்து மகிழும் நீங்காத என் நினைவுகளின் ஓட்டுமொத்த நினைவுகள் நீ !

கடவுளுக்கும் கிடைக்காத பரிசு நண்பன் , எந்த நண்பனுக்கும் கிடைக்காத நண்பன் என் நண்பன் நீ !
ஈன்ற தாயின் அன்பும் ஈன்ற தந்தையின் அறிவும் உடன் பிறந்தோர்களின் அணைப்பும் உன் உருவில் கண்டேன் ஒன்றாய் !


உன் அன்னை படைத்தாள் உன்னை ஒரு முகத்தோடு ஆனால் பன்முகம் கொண்டாய் எனக்காக என் காதலின் தூதுவனாய் என் மணநாள் தோழனாய் என் எதிரிகளின் எதிரியாய் நீ நண்பா !

நம் நட்பிற்கு மரணமே இல்லை நண்பா நம் நினைவுகளால் மட்டும் இல்லை நண்பா நம் நட்பை பற்றி என்றும் பேசும் மனிதர்களின் மூலமாகவும் தொடரும் பல நூற்றாண்டுகளை கடந்தும் !wishing-abishakram

என்றும் உனது நட்புடன் உனது அன்பு நன்பன்!
வாழ்க தமிழர்!
வளர்க தமிழ்!!
தமிழன் என்று சொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!


Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status

wishing-abishakram


Click
Share with your Friends


Best Friend Wishes Copyright 2023 All Rights Reserved Abishak Ram